DŘEVĚNÉ DVEŘE

VCHODOVÉ DVEŘE DV68 FAMILY
Vynikající tepelně izolační vlastnosti - koeficient prostupu tepla Ug=1,2 W.m-2K-1
Více než 40 typů - hladké ladné tvary a členitost vchodových dveří.
Zvukově izolační vlastnosti Rw=35 dB
VCHODOVÉ DVEŘE DV68 ESTETIC
Vynikající tepelně izolační vlastnosti - koeficient prostupu tepla Ug=1,1 W.m-2K-1
Více jak 48 základních typů dveří - rozličné varianty řešení tvaru a členění vchodových dveří
Zvukově izolační vlastnosti Rw=35 dB

 


VCHODOVÉ DVEŘE DV68 MINS

Vynikající tepelně izolační vlastnosti - koeficient prostupu tepla Ug=1,1 W.m-2K-1
Více než 80 základních typů dveří - rozmanitost tvarů
Zvukově izolační vlastnosti Rw=30 dB

VCHODOVÉ DVEŘE DV68 EASY
Vynikající tepelně izolační vlastnosti - koeficient prostupu tepla Ug=1,2 W.m-2K-1
6 základních typů vchodových dveří - levnější varianta vchodových dveří
Zvukově izolační vlastnosti Rw=35 dB