DŘEVĚNÁ OKNA

DŘEVĚNÁ EUROOKNA IV68 STYL
Součinitel prostupu tepla Uw=1,28 W.m-2K-1
Třívrstvý lepený hranol - tloušťka 68 mm
Izolační dvojsklo 4/16/4, plněno argonem, koeficient prostupu tepla Ug=1,1 W.m-2K-1
Zvuková izolace Rw = 32 dB
DŘEVĚNÁ EUROOKNA IV78 TREND

Součinitel prostupu tepla Uw=1,25 W.m-2K-1
Čtyřvrstvý lepený hranol - tloušťka 78 mm
Izolační dvojsklo 6/22/4, koeficient prostupu tepla Ug=1,1 W.m-2K-1
Zvuková izolace Rw = 35 dB

 


DŘEVĚNÁ EUROOKNA IV78 TREND 3+

Součinitel prostupu tepla Uw=1,0 W.m-2K-1
Čtyřvrstvý lepený hranol - tloušťka 78 mm
Izolační trojsklo 4-12-4-12-4, plněno argonem, koeficient prostupu tepla Ug=0,7 W.m-2K-1
Zvuková izolace Rw = 34 dB

 


DŘEVĚNÁ EUROOKNA IV92 STRONG 3+

Součinitel prostupu tepla Uw=0,8 W.m-2K-1
Okna pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Čtyřvrstvý lepený hranol - tloušťka 92 mm
Izolační trojsklo 4-16-4-16-4, plněno argonem, koeficient prostupu tepla Ug=0,6 W.m-2K-1
Zvuková izolace Rw = 34 dBDŘEVĚNÁ EUROOKNA PASIV
Součinitel prostupu tepla Uw=0,9 W.m-2K-1
Okna pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Z hlediska stavebně fyzikálních vlastností a tepelné techniky nejdokonalejší řešení oken.
Plněno argonem, koeficient prostupu tepla Ug=0,56 W.m-2K-1
Zvuková izolace Rw = 35 dB